en English   es Español (Spanish)   hr Hrvatski

Elafitski otoci

 

IZLET NA ELAFITSKE OTOKE 

Ne propustite odabrati izlet za elafitske otoke gdje čete osim ugodne vožnje brodom provesti dan na preljepim otocima I vratiti se puni lijepih utisaka.U neposrednoj blizini Dubrovnika, sa zapadne strane, razigrao se najljepši dubrovački arhipelag, nazvan Elafiti jelenji otoci, usko povezani s Dubrovnikom i cjelokupnom njegovom prošlošću. Otoci neviđene ljepote, vječni stražari dubrovačkog mora i obala, otoci neustrašivih kapetana i pomoraca Dubrovačke Republike i Dubrovnika sve do danas. To su:Daksa,Koločep, Lopud,Šipan, Jakljan, Olip.

 OTOK KOLOČEP (KALAMOTA)

Zeleni otok sa stoljetnim borovim šumama, rogačima, maslinicima, vrtovima punim naranči i limuna, s lijepim plažama, sav veliki, mirisni park, jedno je od najdražih izletišta Dubrovnika. Sačuvani su brojni ostaci stare arhitekture, razasute po čitavom otoku (stare predromaničke crkvice, ruševine bazilika, ljetnikovaca, kula stražarnica i dr.

 

 

 

 OTOK LOPUD

Otok bujne mediteranske, suptropske vegetacije, prekrasnih vrtova, parkova i plaža, jedan je od turistički najrazvijenijih otoka dubrovačkog područja. U prošlosti otok kapetana, koji su pomorstvu Dubrovačke Republike dali najviše pomoraca.Lopud je u 16. Stoljeću imao 30 crkava, brojne Ijetnikovce, nekoliko samostana i mnogo više stanovnika nego danas. Na otoku su vidljive ruševine ranosrednjovjekovnih crkava, ljetnikovaca i utvrda.

OTOK ŠIPAN

Najveći otok u Elafitskom arhipelagu, s tihim uvalama, plažama, u zelenilu čempresa, limuna i naranči, prepun starih građevina (crkvica, Ijetnikovaca vlastele i pučana) razasutih po šumovitim obroncima, s dugom poviješću prepletenom mnogim pričama i legendama jedan je  od bisera dubrovačkog kraja.          

[gallery id=1355